Logowanie i sesja

Domena startowa

bs4 core może być dostępny w jednym z dwóch miejsc:

cloud

aplikacja znajduje się w chmurze bs4

on-premises

aplikacja jest zainstalowana na serwerze klienta

Jeżeli bs4 core jest w chmurze, to logowanie dla wszystkich użytkowników odbywa się przesz jeden wspólny adres internetowy: https://bs4server.com.

Jeżeli jest on premises, to startowe domeny logowania są różne, ponieważ program jest zainstalowany w różnych lokalizacjach sieciowych.

Logowanie

Loginem do bs4 core jest służbowy adres e-mail, na który użytkownik dostaje zaproszenie do pierwszego zalogowania w systemie.

Każda osoba zalogowana do programu jest identyfikowana po adresie e-mail, więc wszystkie działania, jakie podejmuje w systemie, są zapisywane na jej konto.

ekran logowania bs4 core

Strona główna

Po zalogowaniu się, w głównym oknie programu widzimy stronę startową. Zawiera ona przyciski, menu, okna dialogowe i inne elementy interfejsu, które umożliwiają użytkownikowi wykonywanie różnych czynności w programie. 

Stronę startową można indywidualnie zaprojektować dla każdego użytkownika. Tutaj mogą znajdować się najważniejsze z punktu widzenia osoby zalogowanej funkcjonalności, np.: pulpit z wykresami, zestawienia, kalendarz zadań, mapa, kolorowe boksy – powiadomienia z licznikami, szybki link itp.

Wylogowanie

Są cztery możliwości, kiedy użytkownik zostaje wylogowany z systemu bs4 core:

Przycisk wylogowania znajduje się w menu podręcznym w prawym górnym rogu strony aplikacji bs4 core.

Po rozwinięciu menu na ostatniej pozycji znajduje się wyloguj. 

Czas sesji może być wyrażony w minutach lub godzinach i administrator programu dostosowuje go do indywidualnych potrzeb użytkowników lub wymogów firmy. Po tym czasie następuje wylogowanie do ekranu logowania.

Jeśli program wylogowuje użytkownika po krótkim czasie nieaktywności, może to być uciążliwe dla jego pracy i niepotrzebnie marnuje czas na ponowne logowanie się.

Zbyt długi czas sesji może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych, gdyż umożliwia dostęp do programu osobom niepowołanym.

logowanie bs4 server

Ekran programu zostanie automatycznie zablokowany w momencie, gdy nie jesteśmy aktywni w bs4 core przez kilka minut.

Aby odblokować system i wrócić do pracy w programie, należy ponownie wpisać hasło. Wówczas wracamy do tego samego momentu pracy, w którym przerwaliśmy.

W danym momencie użytkownik może być zalogowany na jednym urządzeniu jednocześnie. 

Jeżeli użytkownik zaloguje się na kolejnym urządzeniu, to nastąpi automatyczne wylogowanie z bs4 core na komputerze, na którym pracował wcześniej.