Idea systemu bs4 core

Idea programu

bs4 core to platforma low-code, którą można dostosować pod najróżniejsze branże i obszary w małych i średnich firmach. Jak to możliwe? W każdym wdrożeniu program posiada inne opcje – w zależności od branży i potrzeb przedsiębiorstwa.

Administrator lub wdrożeniowiec, który ma odpowiednie uprawnienia, może tak skonfigurować program, że za każdym razem może on wyglądać zupełnie inaczej. Dotyczy to menu nawigacyjnego, kartotek, opcji wprowadzanych danych lub automatyzacji.

Czym jest low code?

Low-code to podejście do tworzenia aplikacji, które umożliwia programistom i osobom bez doświadczenia w programowaniu tworzenie aplikacji za pomocą graficznego interfejsu użytkownika i minimalnego kodu.

Na rynku są dostępne rozwiązania typu:

CRM umożliwia gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie informacji o klientach w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i preferencji oraz lepszego obsługiwania ich potrzeb. CRM może obejmować takie funkcjonalności, jak zarządzanie kontaktami z klientami, zarządzanie sprzedażą, marketingiem, obsługą klienta oraz analitykę i raportowanie.

BPM umożliwia modelowanie, automatyzację i monitorowanie procesów biznesowych, co może przyczynić się do zwiększenia ich efektywności, jakości i szybkości. BPM może obejmować takie funkcjonalności, jak projektowanie i modelowanie procesów, automatyzacja procesów, monitorowanie i analizowanie procesów oraz raportowanie.

Oba systemy mają na celu usprawnienie działania firmy i poprawę relacji z klientami. 

Low-code, CRM i BPM to trzy różne koncepcje, ale mogą one być ze sobą powiązane, ponieważ low-code może być wykorzystywany do tworzenia aplikacji służących do zarządzania procesami biznesowymi (BPM) lub do obsługi relacji z klientami (CRM).

System bs4 core łączy wszystkie najważniejsze funkcje, które posiadają CRM i BPM: