Menu

Menu główne

To jest główne menu programu. Może znajdować się pionowo po lewej lub w poziomie u góry strony – wszystko zależy od wdrożenia i preferencji użytkowników. Po wybraniu danej opcji z menu możesz przełączać się na poszczególne strony.

(zrzuty lewe i górne menu)