Pasek skrótów

Pasek skrótów

(animacja o różnorodności ikon)

W górnej części programu bs4 znajduje się pasek ikon, które są skrótem do najważniejszych i najczęściej używanych miejsc w systemie. W momencie, gdy  otrzymasz powiadomienie, wiadomość w komunikatorze lub e-maila, system to sygnalizuje (powiadomienie pojawia się jako wyskakujący prostokąt w prawym, dolnym rogu przeglądarki) oraz wskazuje na ilość nieprzeczytanych/niewyświetlonych elementów (prawy górny róg ikony wyświetla odpowiednią liczbę).

Przykładowe skróty: (flip box? animacje z przykładami?)

wiadomości e-mail – przeglądaj ostatnio otrzymane maile,

powiadomienia – zobacz swoje zadania do wykonania lub ważne wskaźniki,

moje notatki – dodawaj i przeglądaj swoje zapiski,

komunikaty – wyświetl nowe wiadomości w wątkach, do których należysz.

ostatnio przeglądane stron – szybko cofnij się do strony w programie, którą ostatnio otwierałeś,

niezapłacone/przeterminowane faktury – podgląd zestawienia wymagalnych faktur,

moje zlecenia serwisowe – bieżące zlecenia,

przypomnienie o zadaniu do wykonania – np. zbliżający się termin wideokonferencji.

Ważną cechą tego menu jest to, że administrator może dodawać i edytować skróty dostępne na pasku. Limitem dla tych pomysłów jest jedynie dostępne miejsce na ekranie i rozumienie przejrzystości programu przez użytkownika.